Privacyverklaring TPC Cash

TPC Cash, gevestigd aan Sportparkweg 11, 5121 MP Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tpccash.nl
Sportparkweg 11 5121 MP Rijen
0161 222 062

De Secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van TPC Cash. Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
TPC Cash verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van TPC Cash. U verstrekt deze gegevens zelf aan TPC Cash.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Pasfoto
- KNLTB-nummer
- Bankgegevens
- Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Geen

TPC Cash verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Aanmelden lidmaatschap
- Contact over betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen uitnodigen voor ledenvergaderingen
- U te informeren over zaken omtrent de club, bijvoorbeeld lessen, wedstrijden, activiteiten en mogelijke wijzigingen daarin

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Jonger dan 16 jaar
Personen jonger dan 16 jaar die lid willen worden van TPC Cash, dienen te worden ingeschreven door hun ouder(s) of voogd, onder vermelding van het e-mailadres van de ouder(s)/voogd. Om dit te controleren wordt de bevestigingsmail naar dit e-mailadres verzonden.

Geautomatiseerde besluitvorming
TPC Cash neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TPC Cash) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TPC Cash bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de ledenadministratie. Dit betekent dat gegevens maximaal twee jaar na beƫindiging van het lidmaatschap bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
TPC Cash verstrekt uitsluitend aan derden gegevens indien dit noodzakelijk is voor clubactiviteiten (lessen, wedstrijden, e.d.).
In het kassasysteem zijn voor, achternaam en KNLTB-nummer opgenomen waardoor leden met de KNLTB ledenpas, consumpties kunnen afrekenen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TPC Cash gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van TPC Cash. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. TPC Cash raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TPC Cash en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
TPC Cash wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TPC Cash neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Wijziging van het privacy beleid
TPC Cash past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal TPC Cash er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Versie Februari 2024