Reservepool bardiensten.

Het voorlopige reglement staat hieronder weergegeven.

 

Reservepool – Voorlopig reglement

 1. De reservepool bestaat uit een groep seniorleden die interesse hebben om naast hun eigen bardiensten nog bardiensten van clubgenoten over te nemen tegen een onkostenvergoeding.
 2. Ieder seniorlid kan zich aanmelden, de barcommissie besluit wie er wordt geaccepteerd voor de reservepool. Aanmelden kan via [email protected]
 3. De (mail-)adressen/telefoonnummers van de reserve pool leden worden op de website gepubliceerd.

 Werkwijze bij het gebruik maken van de reservepool

 1. Indien een lid niet in staat is om zijn ingeroosterde barverplichting te vervullen, om welke reden dan ook, moet hij/zij zelf zoeken naar een ander lid van CASH die de bardienst wil ruilen of proberen gebruik te maken van de reservepool.
 2. Clubleden die van de reservepool gebruik willen maken, dienen zelf de mensen uit de reservepool te benaderen.
 3. Het blijft altijd mogelijk dat er niemand uit de reservepool beschikbaar is; in dat geval blijft het clublid verantwoordelijk voor zijn bardienst. Bij niet verschijnen riskeert het lid alsnog een boete + een nieuwe bardienst.
 4. Het bedrag voor de vergoeding is door de club vastgesteld op € 30,00 per dienst. Dit bedrag wordt onderling verrekend, zonder tussenkomst van de club.
  1. Het overnemen van de bardienst dient vooraf met de barcommissie te worden gecommuniceerd. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected]
  2. Bij overname van de bardienst via de reservepool komt de verantwoordelijkheid voor het draaien van de bardienst volledig bij het lid uit de reservepool te liggen.