Lid worden

Tennissen en padel leer je sneller door het veel te doen, onze activiteiten lenen zich daar uitstekend voor. Ook beginnende tennissers kunnen meteen aan die activiteiten meedoen. De activiteiten kun je terug vinden op de website of in de KNLTB.ClubApp

Het lidmaatschap brengt voor seniorleden (vanaf 21 jaar)de verplichting met zich mee om bardienst te draaien. In het kalenderjaar van aanmelding is men nog vrijgesteld van de bardienstverplichting daarna er is er een mogelijkheid ombardiensten af te kopen. Je vindt hier alle informatie over de bardienst

Lid worden 
U wilt graag lid worden bij TPC Cash, dit zijn de voordelen van een lidmaatschap bij onze vereniging.

 • 10 All weather banen (het hele jaar door bespeelbaar)
 • 2 padelbanen (het hele jaar door bespeelbaar)
 • Voldoende beschikbaarheid bij zowel de lessen als de competitie
 • Geen inschrijfgeld t.w.v. € 25,- verschuldigd
 • Sponsormogelijkheden met speelrecht
 • Zomerlidmaatschap (juni/juli/aug/sep)
 • Bardiensten pas vanaf 21 jaar
 • Mogelijkheid om bardiensten af te kopen
 • Professionele en hoge kwaliteit tennislessen
 • Gevarieerde en uitgebreide activiteitenkalender
 • Onze eigen verenigings-app
Contributie senioren                                                        € 167,00
Inschrijfgeld voor senioren  Gratis
Jong volwassen lid 18 t/m 20 jaar (geb.2004-2001) Geen bardienst € 134,00
Contributie junioren 15 t/m 17 jaar (Geb.2007-2005) incl competitie bijdrage € 106,50
Contributie junioren 10 t/m 14 jaar (Geb.2012-2008) incl competitiebijdrage € 81,50
Contributie junioren 6 t/m 9 jaar (Geb. 2016 -2013) incl competitiebijdrage € 56,50
Studentenlidmaatschap € 54,00
Sponsor met speelrecht lidmaatschap € 226,00
Contributie rustend lid € 25,00
Gezinscontributie: 4e en volgende leden  25% korting
Competitie leden senior (bij vertoon lidmaatschap tennisvereniging uit andere woonplaats) € 35,00
Competitie leden junior (bij vertoon lidmaatschap tennisvereniging uit andere woonplaats) competitiebijdrage. € 15,00
   
 

NAAR INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP

Seniorenlidmaatschap

 • Is inclusief gebruik van tennis en padelbanen (Het gehele jaar van 08.00-23.00
  uur)
 • Bardienstverplichting (1x per jaar mogelijkheid om bardiensten af te kopen)
 • Professionele en hoge kwaliteit tennislessen en padellessen
 • Mogelijkheid tot spelen toernooien en competitie
 • Gratis deelname aan diverse laddercompetities via KNLTB Match

Jeugdlidmaatschap

 • Lidmaatschap is eenmalig de eerste twee maanden gratis.
 • Flexibelebeëindiging lidmaatschap de eerste twaalf maanden.
 • Lidmaatschap is inclusief bijdrage en spelen competitie.
 • Contributie, hoogte afhankelijk van de leeftijd.

Studentenlidmaatschap

 • Zonder bardienst verplichting
 • Bewijs/mail van onderwijsinstelling met bevestiging van inschrijving of bewijs van inschrijving bij DUO of een kopie van de studentenkaart.
 • Bewijs dat je uitwonend bent

Jong volwassen lidmaatschap (18 t/m 20 jaar)

 • Zonder bardienst verplichting
 • In het jaar dat je 21 wordt gaat automatisch het seniorlidmaatschap in.

Sponsor met speelrecht
Ondernemers die TPC Cash een warm hart toedragen kunnen sponsoring van TPC Cash combineren met lidmaatschap van de vereniging. Dat is financieel gezien interessant. Sponsoring is immers fiscaal aftrekbaar waardoor er minder vennootschapsbelasting (VPB) betaald hoeft te worden.

Als u kiest voor Sponsoring met Speelrecht dan wordt uw bedrijfsnaam (als u daar prijs op stelt) vermeld in het clubhuis en ontvangt u een gewoon, regulier lidmaatschap. Ook uw levenspartner kan zich op deze manier als lid van TPC Cash registreren.

Rustend lidmaatschap
Indien men om gezondheidsredenen tenminste 4 maanden niet in staat is om te tennissen kan tussentijds een rustend lidmaatschap bij het bestuur worden aangevraagd. Omtrent andere redenen beslist het bestuur. 
Er gelden dan de volgende bepalingen:

 • Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de ledenadministratie.
 • In het verzoek moet de reden van het niet kunnen tennissen worden opgegeven en de ingeschatte periode van niet tennissen (tenminste 4 maanden). In voorkomend geval kan om een doktersverklaring worden gevraagd.
 • Een verzoek kan niet worden ingediend met terugwerkende kracht.
 • Het bestuur beslist over het verzoek en deelt dit schriftelijk mede aan betrokkene. 
 • De restitutie minus de kosten van het rustend lidmaatschap wordt door de penningmeester berekend over de periode van het niet tennissen door de betrokkene. Hierbij geldt een maand als rekeneenheid.
 • Over de hoogte van restitutie is geen discussie mogelijk. 
 • De restitutieperiode start (na een positieve beslissing) op zijn vroegst vanaf het moment dat het verzoek is binnengekomen. De ledenadministratie zal na een positieve beslissing de pas van het lid blokkeren. 
 • De periode van het rustend lidmaatschap, te rekenen vanaf de datum waarop de ledenpas (na een positieve beslissing) is geblokkeerd, dient tenminste 4 maanden te zijn. Het einde van het rustend lidmaatschap wordt door het lid zelf opgegeven bij de ledenadministratie die zorgdraagt voor het deblokkeren van de pas van het lid. De ledenadministratie geeft dit door aan de penningmeester.
 • Is van de maand 50% of meer voorbij aan het eind van de periode van het rustend lidmaatschap dan wordt deze maand in zijn geheel meegerekend voor de restitutie. 
 • Is van de maand 50% of meer voorbij na de ingangsdatum van het rustend lidmaatschap, dan wordt deze maand buiten beschouwing gelaten voor het bepalen van de restitutie. 
 • De uitbetaling van de restitutie vindt in principe plaats na het deblokkeren van de ledenpas. 
 • Duurt het rustend lidmaatschap korter dan 4 maanden, dan vindt geen restitutie plaats.

Toelichting bij de verschillende lidmaatschapsvormen

 • Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt ieder jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Wie later in het jaar lid wordt, betaalt een deel van het lidmaatschapsgeld dat gelijk is aan het resterende aantal maanden van het lopende jaar.
 • Opzeggen gedurende het lopende jaar kan, maar je lidmaatschap loopt altijd door tot 31 december. Nieuwe leden hebben een flexibele beëindiging lidmaatschap de eerste 12 maanden. (Je kunt maar 1x gebruik maken van de flexibele beëindiging van het lidmaatschap)
 • In het jaar dat een jeugdlid 18 wordt, gaat automatisch het lidmaatschap jong volwassen in, er is dan nog geen bardienstverplichting.
 • In het jaar dat een lid 21 wordt, gaat automatisch het senior lidmaatschap in
 • Om in aanmerking te komen voor gezinscontributie, dienen alle gezinsleden op hetzelfde adres te wonen, waarbij tijdelijk uitwonende studenten (in bezit van een geldige studentenpas) als gezinslid meetellen. De gezinscontributie bijdrage wordt vastgesteld met het laagst te betalen contributiebedrag.
 • Wenst een lid te veranderen van soort lidmaatschap, kan dit alleen door tijdig een bericht te sturen aan de [email protected] (uiterlijk op 31 december voorafgaand aan nieuw speelseizoen).
 • Elke tussentijdse wijziging in naam, adres, telefoon en/of e-mailadres etc. dien je schriftelijk door te geven aan de [email protected]. Wijzigingen kun je ook zelf doen via de website, door in te loggen via “Mijn Club” of via de KNLTB.ClubApp.

Training volgen

Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om training te volgen bij TPC Cash. De trainingen worden gegegeven door trainers van SimonTennis of SimonPadel. Zij bieden voor beginners interessante kennismakingscursussen aan. In alle gevallen moet je wel eerst lid worden van de vereniging.

Meer informatie over de trainingen

Lidmaatschap beëindigen
Je kunt je lidmaatschap beëindigen (afmelden) door het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie ([email protected]) onder vermelding van je naam en bondsnummer en moet vóór 15 december bij de ledenadministratie doorgegeven zijn. Bij te late afmelding,  wordt een bedrag van € 20,- in rekening gebracht, vanwege een afdracht aan de KNLTB. Bij een afmelding na 1 januari, wordt het gehele contributiebedrag voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht.

KNLTB-pas
De ledenadministratie zorgt voor aanlevering van je gegevens bij de KNLTB, en vraagt – zodra het inschrijfformulier en een pasfoto binnen is – de KNLTB-pas aan. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de KNLTB-pas gereed is. De pas komt binnen bij de ledenadministratie van TPC Cash; deze zal contact opnemen voor de overhandiging. De pas wordt uiteraard alleen uitgereikt als de contributiebetaling goed is verlopen.
Met de ledenpas kun je vervolgens gebruik maken van het digitale afhangsysteem van de vereniging. Eveneens geeft de pas toegang het tennispark en deur naar het afhangsysteem. 

Bij verlies van je KNLTB-pas dien je contact op te nemen met de [email protected]. De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 7,50