Bestuur

Bestuur en commissies
De doelstelling van de vereniging is het doen beoefenen en bevorderen van de tennis en padelsport. De vereniging draait op veel vrijwilligers. Een vereniging met zoveel leden, een eigen accommodatie en veel ambities, kan ook niet zonder. Binnen de organisatie van TPC Cash hebben ongeveer 90 mensen een taak in een commissie of het bestuur. 
 
Het bestuur  
Het bestuur van TPC Cash bestaat uit de volgende leden:
 
Voorzitter Co Poulus
Secretaris Peter Grijspaardt 
Penningmeester Jolanda Saak
Communicatie & PR Hanny Breel (waarnemend)
Technische commissie Joris van Dongen
Jeugdcommissie Robert Bakkers
Sponsorcommissie Waargenomen door commissie
Barcommissie Jan-Wietze Weterings en Kim Hendriks
Activiteitencommissie Babette Rops