Bestuur

TPC Cash draait op veel vrijwilligers. Een vereniging met zoveel leden, een eigen accommodatie en veel ambities, kan niet zonder vrijwilligers. Bij TPC Cash hebben ongeveer 90 mensen een taak in een commissie of het bestuur. 
 
Het bestuur  
Het bestuur van TPC Cash bestaat uit de volgende leden:
 
Voorzitter Co Poulus
Secretaris Peter Grijspaardt 
Penningmeester Jolanda Saak
Communicatie commissie Hanny Breel 
Technische commissie Joris van Dongen
Jeugd commissie Robert Bakkers
Sponsor commissie Waargenomen door commissie
Bar commissie Jan-Wietze Weterings 
Activiteiten commissie Babette Rops