Vacatures

Op 30-11-2020 zijn er de volgende vacatures :

Voorzitter Activiteitencommissie (Bestuurslid)

 • Verantwoordelijk voor organisatie van activiteiten en toernooien.
 • Ziet erop toe dat activiteiten planmatig georganiseerd worden;
  • is alert op berichtgeving naar de leden over deze activiteiten via PR en communicatie.
 • Fungeert als voorzitter van de Toernooi Commissie en zorgt in die rol binnen de commissie voor overleg, afstemming, budgetbeheer en input voor de begroting.
 • Neemt vanuit deze rol deel aan de bestuursvergaderingen en verzorgt daarmee het contact tussen Toernooi Commissie en het bestuur;
 • Draagt in overleg met bestuur en commissies zorg voor de jaarplanning binnen de vereniging.

Meer informatie over deze functie kun je opvragen bij het bestuur via [email protected] 

Voorzitter Barcommissie (BC)

 • Verantwoordelijk voor de bezetting achter de bar;
  • stuurt vanuit deze verantwoordelijkheid de bardienstplanning aan.
 • Verantwoordelijk voor de producten en prijzen die te koop zijn;
  • stuurt vanuit deze verantwoordelijkheid in en verkoop aan.
 • Heeft vanuit deze rol intensief contact met de paviljoen beheerder en de accomodatiecommissie;
 • Fungeert als voorzitter van de Bar Commissie en zorgt in die rol binnen de commissie voor overleg, afstemming, budgetbeheer en input voor de begroting.
 • Neemt vanuit deze rol deel aan de bestuursvergaderingen en verzorgt daarmee het contact tussen Bar Commissie en het bestuur.
 • Doet jaarlijks voorstellen voor eventuele aanpassing van assortiment en prijzen.

Meer informatie over deze functie kun je opvragen bij het bestuur via [email protected] 

Bardienstplanner 

 • Verantwoordelijk voor de indeling van de bardiensten;
  • stelt jaarlijks het bardienstrooster op;
  • zorgt voor verspreiding van het bardienstrooster.
 • Zorgt voor een voortdurend up-to-date bijgewerkt overzicht van de bardiensten.
 • Communiceert met de bardienstmedewerkers in het geval van aanpassingen
 • Verricht zijn werkzaamheden in nauw overleg met de voorzitter van de Barcommissie die de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de bardienstplanning draagt.

Meer informatie bij de barcommissie via [email protected] 

Commissieleden

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende activiteiten. Denk hierbij aan ondersteuning van de :

 • Toernooicommissie
 • Activiteitencommissie
 • Jeugdcommissie
 • Bardienstinwerkers (barcommissie)

Zit er iets voor je bij of heb je andere specialiteiten die we kunnen inzetten, laat het even weten aan [email protected] of een Whatsapp/belletje naar 0622050904