Bardienst

Bardienst bij TPC Cash

Bij TPC Cash zijn de barinkomsten een wezenlijk bestanddeel van de totale inkomsten waaruit de vereniging een deel van de uitgaven kan bekostigen. Om die reden houdt TPC Cash de barexploitatie in eigen beheer en draait volledig op de eigen leden.
Om dit mogelijk te maken is besloten dat alle seniorleden (21 jaar en ouder) van TPC Cash een aantal bardiensten per jaar moeten draaien (aantal wordt jaarlijks bepaald). Als je andere vrijwilligerstaken uitvoert kun je hiervoor vrijstelling krijgen.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bardienst. Ieder lid kan zelf inschrijven, blijft dit achterwege dan wordt je ingedeeld. Bij verhindering dien je zelf voor vervanging (zie ook reservepool) te zorgen.

De bar is elke avond open, van maandag tot en met donderdag vanaf half acht en bij alle activiteiten, vastgelegd in de activiteiten kalender. De bar is in principe ook van maandag t/m vrijdag in de ochtend geopend tussen 9 en 12 uur.

  • Op een gewone doordeweekse avond duurt de bardienst tot 23.00 uur. Er zal altijd één van de laatste gasten blijven tot dit tijdstip om mee af te sluiten, zodat je niet alleen bent. Als dit een keer niet zou worden aangeboden, mag je daar gewoon om vragen. Daar zal niemand raar van op kijken.
  • Op vrijdagavonden dat er competitie wordt gespeeld, valt de bardienst onder verantwoording van 1 of 2 thuis spelende teams en zijn de geplande bardiensten ter ondersteuning, vooral gedurende de tijd dat de teams nog aan het spelen zijn. Om 24.00 uur zit de late dienst er op en zal de resterende tijd, en dus ook het afsluiten, door die teams worden waargenomen.
  • Dit zelfde principe geldt voor de laatste 2 diensten van de zaterdagen dat er competitie wordt gespeeld. Dan zit de laatste dienst er op om 21.30 uur en zal de resterende tijd, en dus ook het afsluiten, door 1 team worden waargenomen.
  • Tijdens het Open Vijf Eiken toernooi (OVE) wordt er vaak tot laat gespeeld. Er is dan ook barbezetting tot 1 uur nodig. Het is dan vaak gezellig op het sportpark waardoor ook het werken achter de bar druk en sfeervol is. Op deze dagen heb je sowieso altijd met meerdere personen bardienst, dus hoef je hier ook nooit alleen af te sluiten.

Je bardiensten vastleggen en deze inzien kan in de KNLTB.ClubApp. Je logt in met je inloggegevens (bondsnummer en wachtwoord), ga naar diensten en selecteer een dienst en schrijf in.

Geen KNLTB.ClubApp, dan kun je ook inschrijven voor de bardienst via de website - je moet dan wel inloggen via Mijn Club (rechtsboven in het scherm) of via de dienstenplanner op mijn.knltb.club. (Let op zorg dat je kiest voor Bondsnummer en NIET voor clublidnummer)

Aanwijzingen voor de bardienst

Om op een ontspannen manier de bardienst te draaien is kennis van een aantal zaken nodig. Je wordt zoveel als mogelijk bij aanvang van de bardienst ingewerkt. Een aantal onderwerpen die bij het draaien van de bardienst belangrijk zijn worden hierbij toegelicht.  Bij de bar ligt een map waarin deze informatie ook beschreven staat.

Verder dien je de instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) te doorlopen om een gekwalificeerd bardienstvrijwilliger te worden. Nog niet gevolgd klik op deze link om de instructie (e-learning) op te volgen.

Bardienst ruilen

Gebruik maken van de Reservepool
Mocht je verhinderd zijn voor een ingeplande bardienst en wil ruilen niet lukken, dan kun je proberen gebruik te maken van de Reservepool.
Zie hiervoor ‘Reservepool Bardiensten’

Bardienst afkopen

Aan het begin van een nieuw jaar word de mogelijkheid geboden om de bardiensten voor dat jaar af te kopen. De vereniging zorgt er dan voor dat iemand uit de zgn. reservepool uw bardienst vervult. 

Voor 2022 is het niet meer mogelijk om de bardienst af te kopen. Maak gebruik van de reservepool.