Club van 100

Club van 100

De vereniging zijn wij allemaal en wij allemaal zijn de vereniging. De liefde voor de vereniging kan verder gaan dan alleen maar tennissen en/of padellen. Soms wil je wel wat extra’s doen als je de vereniging een warm hart toedraagt. Met dat beetje extra, kun je de vereniging een steuntje in de rug geven en kunnen doelen worden gerealiseerd die anders buiten bereik blijven.

In de Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2014 werd besloten tot oprichting van een Club van 100. Het is een op zich staande club mensen binnen de vereniging. De sponsorcommissie is belast met het onderhouden van de contacten met het bestuur van de Club van 100. De organisatie kenmerkt zich door doeltreffendheid en eenvoud.

De leden van de Club van 100 wijzen uit hun midden enkele personen aan, die allen lid zijn van TPC Cash, die het contact onderhouden met de voorzitter van de Sponsorcommissie.

Het bestuur van de Club van 100 bestaat momenteel uit Richard de Hoogh, Peter Oerlemans en Paul Verheijden. 

Iedereen kan lid worden van deze vereniging, ongeacht het feit of je lid bent van TPC Cash of niet... Wat houdt het lidmaatschap van deze Club van 100 nu precies in? Je betaalt jaarlijks € 50,- contributie. We willen graag een langdurige relatie opbouwen en onderhouden. Je gaat daarom officieus een lidmaatschap aan voor een onbepaalde periode, welke daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt voor een jaar.

Van deze donaties gaat minimaal de helft naar één of meerdere doelen binnen de tennisvereniging TPC Cash. Welke? Dat bepaalt de Club van 100-leden zelf. Het bestuur van TPC Cash zal de Club van 100 jaarlijks een of meerdere voorstellen doen. De Club van 100 heeft het laatste woord. Zo is de laatste jaren geïnvesteerd in de aankleding van het paviljoen, bankjes op en naast de banen en de sponsoring van het terrasmeubilair en nieuwe koelkasten in het paviljoen.

Bij wijze van dank wordt je naam getoond op een doek dat een prominente plaats heeft in het verenigingsgebouw.

Maar wat wordt er nu gedaan met de andere helft van de contributie?  Welnu, die komt weer ten goede aan de Club van 100. Naast het bekostigen van het doek zal er jaarlijks een activiteit worden georganiseerd waar alle leden van de Club van 100 voor worden uitgenodigd.

De Club van 100 kenmerkt zich door een uiterst efficiënte manier van werken; alle correspondentie gebeurt via e-mail. Heb je vragen dan kun je die stellen via dit e-mailadres [email protected] 

Inschrijven als lid van de Club van 100 doe je HIER

Het bestuur van de Club van 100