Lidmaatschap

Contributie senioren                                                        € 167,00
Inschrijfgeld voor senioren  Gratis
Jong volwassen lid 18 t/m 20 jaar (geb.2004-2001) Geen bardienst € 134,00
Contributie junioren 15 t/m 17 jaar (Geb.2007-2005) incl competitie bijdrage € 106,50
Contributie junioren 10 t/m 14 jaar (Geb.2012-2008) incl competitiebijdrage € 81,50
Contributie junioren 6 t/m 9 jaar (Geb. 2016 -2013) incl competitiebijdrage € 56,50
Studentenlidmaatschap € 54,00
Sponsor met speelrecht lidmaatschap € 226,00
Contributie rustend lid € 25,00
Gezinscontributie: 4e en volgende leden  25% korting
Competitie leden senior (bij vertoon lidmaatschap tennisvereniging uit andere woonplaats) € 35,00
Competitie leden junior (bij vertoon lidmaatschap tennisvereniging uit andere woonplaats) competitiebijdrage. € 15,00
   
 

NAAR INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP

Studentenlidmaatschap

 • Zonder bardienst verplichting
 • Bewijs/mail van onderwijsinstelling met bevestiging van inschrijving of bewijs van inschrijving bij DUO of een kopie van de studentenkaart.
 • Bewijs dat je uitwonend bent

Jong volwassen lidmaatschap (18 t/m 20 jaar)

 • Zonder bardienst verplichting
 • In het jaar dat je 21 wordt gaat automatisch het seniorlidmaatschap in.

Sponsor met speelrecht
Ondernemers die TPC Cash een warm hart toedragen kunnen sponsoring van TPC Cash combineren met lidmaatschap van de vereniging. Dat is financieel gezien interessant. Sponsoring is immers fiscaal aftrekbaar waardoor er minder vennootschapsbelasting (VPB) betaald hoeft te worden.

Als u kiest voor Sponsoring met Speelrecht dan wordt uw bedrijfsnaam (als u daar prijs op stelt) vermeld in het clubhuis en ontvangt u een gewoon, regulier lidmaatschap. Ook uw levenspartner kan zich op deze manier als lid van TPC Cash registreren.

Toelichting bij de verschillende lidmaatschapsvormen

 • Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt ieder jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Wie later in het jaar lid wordt, betaalt een deel van het lidmaatschapsgeld dat gelijk is aan het resterende aantal maanden van het lopende jaar.
 • Opzeggen gedurende het lopende jaar kan, maar je lidmaatschap loopt altijd door tot 31 december. Nieuwe leden hebben een flexibele beëindiging lidmaatschap de eerste 12 maanden. (Je kunt maar 1x gebruik maken van de flexibele beëindiging van het lidmaatschap)
 • In het jaar dat een jeugdlid 18 wordt, gaat automatisch het lidmaatschap jong volwassen in, er is dan nog geen bardienstverplichting.
 • In het jaar dat een lid 21 wordt, gaat automatisch het senior lidmaatschap in
 • Om in aanmerking te komen voor gezinscontributie, dienen alle gezinsleden op hetzelfde adres te wonen, waarbij tijdelijk uitwonende studenten (in bezit van een geldige studentenpas) als gezinslid meetellen. De gezinscontributie bijdrage wordt vastgesteld met het laagst te betalen contributiebedrag.
 • Wenst een lid te veranderen van soort lidmaatschap, kan dit alleen door tijdig een bericht te sturen aan de [email protected] (uiterlijk op 31 december voorafgaand aan nieuw speelseizoen).
 • Elke tussentijdse wijziging in naam, adres, telefoon en/of e-mailadres etc. dien je schriftelijk door te geven aan de [email protected]. Wijzigingen kun je ook zelf doen via de website, door in te loggen via “Mijn Club” of via de KNLTB.ClubApp.

Lidmaatschap beëindigen
Je kunt je lidmaatschap beëindigen door het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie ([email protected])onder vermelding van je naam en bondsnummer en moet vóór 15 december bij de ledenadministratie doorgegeven zijn. Bij te late afmelding,  wordt een bedrag van € 20,- in rekening gebracht, vanwege een afdracht aan de KNLTB. Bij een afmelding na 1 januari, wordt het gehele contributiebedrag voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht.

KNLTB-pas
De ledenadministratie zorgt voor aanlevering van je gegevens bij de KNLTB, en vraagt – zodra het inschrijfformulier en een pasfoto binnen is – de KNLTB-pas aan. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de KNLTB-pas gereed is. De pas komt binnen bij de ledenadministratie van TPC Cash; deze zal contact opnemen voor de overhandiging. De pas wordt uiteraard alleen uitgereikt als de contributiebetaling goed is verlopen.
Met de ledenpas kun je vervolgens gebruik maken van het digitale afhangsysteem van de vereniging. Eveneens geeft de pas toegang het tennispark en deur naar het afhangsysteem. 

Bij verlies van je KNLTB-pas dien je contact op te nemen met de [email protected]. De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 7,50